Laadukasta kuntoutusta

Tarjoamme ikääntyneille ihmisille yksilöllistä kuntoutusta ja aktiivista otetta hoitotyöhön. Luomme pienien ja rohkaisevien tavoitteiden kautta lisää liikuntakykyä ja arjen toimintojen helpottumista. Fysioterapia voi olla myös toimintakykyä ylläpitävää varsinkin etenevän sairauden kuten muistisairauden kohdalla. Tärkeää on myös luoda toimiva hoitosuhde, jossa ihminen ei jää yksin. Fysioterapeutti ei saa tämän vuoksi hoitosuhteessa vaihtua jatkuvasti.


Tulemme sinne, missä apua tarvitaan. Harjoittelemme aktiivisesti siirtymisiä, istumista ja seisomista. Opetamme ja ylläpidämme kävelytaitoa, tarvittaessa hankimme kävelyn ja siirtymisen tueksi apuvälineitä. Osamme tehokkaan kivun hoidon ja rentoutusmenetelmiä jännittyneisyyteen. Kiinnitämme huomiota vanhuksen perustarpeisiin ja elämän kokonaisuuteen kuten päivärytmiin, uneen, ulkoiluun, lääkkeiden käyttöön, sosiaalisiin suhteisiin jne.


Tärkeä osa kuntoutusta on myös mielen virkistyminen ja piristyminen. Joskus tavoitteena on rauhoittaa ja rentouttaa, varsinkin jos etenevä sairaus tuo mukanaan levottomuutta ja ahdistuneisuutta.
Avainasia on elämänlaadun ja -arvokkuuden säilyttäminen. Meille ikääntyneiden kuntoutus on sydämen asia ja toimimme eettisesti vastuullisesti yli 20 vuoden kokemuksella.


Ikääntyneiden fysioterapian vastava: Sari Sarasjärvi 050 575 2685
sari.sarasjarvi(at)kuntoutuspalvelu.fi