Äkillinen tai etenevä sairaus sekä tapaturmat saattavat aiheuttaa isoja muutoksia ihmisen arkeen ja siitä selviytymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja mahdollisimman hyvän omatoimisuuden saavuttaminen omassa arkiympäristössä. Joskus tavoitteena on myös palaaminen työelämään. 

Arjen toimintojen lisäksi harjoitellaan mm. liikkumista, tasapainoa ja lihasvoimaharjoittelua. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan, hänen lähimmäisten ja muun hoitavan henkilökunnan kanssa. Fysioterapiakäynnit voidaan toteuttaa joko asiakkaan kotona / hoitolaitoksessa tai vastaanotollamme Tapanilassa. 

Vastaanotollamme on käytössä monipuoliset välineet ja laitteet kuntoutukseen (kuntosali, ym). Fysioterapia toteutuu yleensä lääkinnällisenä kuntoutuksena jolloin kuntoutuksen kustantaa esim. Kela, sairaanhoitopiiri, asuinkunta (Helsinki, Vantaa) tai vakuutusyhtiö. Asiakas voi myös hankkia lisäkuntoutusta omakustanteisesti.

Ota yhteyttä:
Kaisa Sievänen 040 735 1533

Ikääntyneiden kuntoutus ja fysioterapia