Testaa ja optimoi kehosi toiminta!

FMS, eli Functional Movement Screen, on toiminnallisen liikkuvuuden kartoitus, jonka avulla pysytytään arvioimaan urheilijan tai kuntoutujan loukkaantumisriskiä. Samalla testi paljastaa kehon heikkoudet, liikerajoitukset ja puolierot. FMS sisältää seitsemän testiä, joista kaikki haastavat omalla tavallaan, niin liikkuuvuutta kuin kehonhallintaa. FMS on käytössä useissa USA:n ammattilaissarjojen joukkuessa (mm. NHL, NBA, NFL), ja tutkimukset ovat löytäneet yhteyden heikon FMS-tuloksen ja loukkaantumisen välillä.

FMS-testien lisäksi tarvittaessa tehdään spesifit testit klinikalla, joiden pohjalta tehdään suunitelma löydettyjen heikkouksien korjaamiseksi. Loukkaantumisen akuutissa vaiheessa testiä ei suositella, mutta hyvin nopeasti kuntouksen alkuvaiheesa testin antamasta informaatiosta on paljon hyötyä kuntoutuksen suunnittelun kannalta.

Olemme testanneet urhelijoita yksilöllisesti mutta myös joukkueita pienryhmissä. Testin tulosten avulla joukkueet ovat saanet arvokasta tietoa fyysisen harjoittelun kehittämiseksi.

Lisätiedot:
Sami Mänty-Aho p. 050 533 3335
sami(at)tapanilanterveys.fi


Varaa aikasi


Osta lahjaksi