Tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapia

Fysioterapeutti on ihmisen anatomian ja biomekaniikan asiantuntija. Fysioterapeutilla hoidetaan kiputiloja ja sairauksia, jotka liittyvät lihaksistoon, luustoon sekä nivelten ja hermoston toimintaan. Käytännössä fysioterapialla voidaan vaikuttaa mihin tahansa fyysiseen vaivaan erilaisin menetelmin ja kuntoutuksen avulla.

Fysioterapeutti tutkii tavallisesti ryhtiä, nivelten liikkuvuuksia, jännitystiloja ja kehon toimintaa eri tilanteissa. Fysioterapeutti käsittelee kehoa ja antaa erilaisia hoitoja ja tekee harjoitusohjelmia. Tapanilan terveystalolla suosittuja ovat myös olleet erilaiset lihastasapainokartoitukset ja kehon terveystarkastuksen. Hoidamme myös psykosomaattisia oireita, urheilijoita ja annamme henkilökohtaista valmennusta ja neuvontaa.

Ikääntyneille ja vaikeavammaisille järjestämme kuntoutusta myös koti-ja laitoskäynteinä.

Kaisa Sievänen 040 735 1533
Sami Mänty-Aho 050 533 3335
Mirka Kirjavainen 041 547 8527

Aikuisten neurologinen fysioterapia

Äkillinen tai etenevä sairaus sekä tapaturmat saattavat aiheuttaa isoja muutoksia ihmisen arkeen ja siitä selviytymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja mahdollisimman hyvän omatoimisuuden saavuttaminen omassa arkiympäristössä. Joskus tavoitteena on myös palaaminen työelämään. 

Arjen toimintojen lisäksi harjoitellaan mm. liikkumista, tasapainoa ja lihasvoimaharjoittelua. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan, hänen lähimmäisten ja muun hoitavan henkilökunnan kanssa. Fysioterapiakäynnit voidaan toteuttaa joko asiakkaan kotona / hoitolaitoksessa tai vastaanotollamme Tapanilassa. 

Vastaanotollamme on käytössä monipuoliset välineet ja laitteet kuntoutukseen (kuntosali, ym). Fysioterapia toteutuu yleensä lääkinnällisenä kuntoutuksena jolloin kuntoutuksen kustantaa esim. Kela, sairaanhoitopiiri, asuinkunta (Helsinki, Vantaa) tai vakuutusyhtiö. Asiakas voi myös hankkia lisäkuntoutusta omakustanteisesti.

Ota yhteyttä:
Kaisa Sievänen 040 735 1533

Äitiysfysioterapia

Raskauden aikana äidin kehossa tapahtuu monenlaisia muutoksia. Äitiysfysioterapia tukee sinua näissä muutoksissa raskauden aikana, synnytykseen valmistautumisessa sekä synnytyksestä palautumisessa. Raskauden aikana voit tehdä paljon helpottaaksesi loppuraskauden ja synnytyksen kuormaa sekä synnytyksestä palautumista.

  • liikunta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
  • lantionpohjan lihasten löytäminen ja aktivointi (tarvittaessa EMG-mittaus)
  • raskauden aikaiset kiputilat, mm. liitoskivut
  • äidin ergonomia vauva- ja pikkulapsiaikana
  • sektio- ja episiotomia-arpien hoito
  • seksuaalisuuden löytäminen synnytyksen jälkeen.

Äitiysfysioterapiaa on mahdollista toteuttaa vastaanoton sijaan myös kotikäynteinä tai etävastaanottona.

Vastaanotolle ovat myös vauvat tervetulleita!

Maria Lepistö, p. 050 407 7272, maria.lepisto@kuntoutuspalvelu.fi

Lantionpohjan fysioterapia

‌Lantionpohjan‌ ‌fysioterapiassa‌ ‌tutkitaan‌ ‌ja‌ ‌hoidetaan‌ ‌lantion‌ ‌alueen‌ ‌kiputiloja‌ ‌ja‌ ‌lihasten‌ ‌toimintahäiriöitä.‌ ‌Lantionpohja‌ ‌ja‌ ‌keskivartalo‌ ‌muodostavat‌ ‌yhdessä‌ ‌kokonaisuuden,‌ ‌ ‌minkä‌ ‌toiminta‌ ‌liittyy‌ ‌muun muassa‌ ‌virtsaamiseen‌, ‌ulostamiseen‌ ‌ja‌ ‌seksuaalitoimintoihin.‌ ‌Myös‌ ‌alaselän‌ ‌hyvinvointi‌ ‌on‌ ‌yhteydessä‌ ‌lantionpohjan‌ ‌toimintaan.‌ ‌ ‌

● Lantion‌ ‌ja‌ ‌selän‌ ‌kiputilojen‌ ‌hoito‌ 
‌● Virtsaamisen‌ ‌ja‌ ‌ulostamisen‌ ‌ongelmat‌ ‌(tihentynyt‌ ‌tarve,‌ ‌pidätyskyvyn‌ ‌ongelmat,‌ ‌ummetus)‌ ‌
● Seksuaalitoimintojen‌ ‌ongelmat‌ ‌ ‌
● Laskeumien‌ ‌kuntoutus‌ 

‌Käytössämme‌ on ‌EMG-laitteisto‌ ‌mittaamiseen‌ ‌ja‌ ‌hoidon‌ ‌toteuttamiseen.‌ ‌ ‌

Fysioterapeutti‌ ‌Maria‌ ‌Lepistö‌ ‌
p.050 407‌ ‌7272‌ ‌
maria.lepisto@kuntoutuspalvelu.fi‌ ‌ ‌ ‌

Ikääntyneiden fysioterapia

Tarjoamme ikääntyneille ihmisille yksilöllistä kuntoutusta ja aktiivista otetta hoitotyöhön. Luomme pienien ja rohkaisevien tavoitteiden kautta lisää liikuntakykyä ja arjen toimintojen helpottumista. Fysioterapia voi olla myös toimintakykyä ylläpitävää varsinkin etenevän sairauden kuten muistisairauden kohdalla. Tärkeää on myös luoda toimiva hoitosuhde, jossa ihminen ei jää yksin. Fysioterapeutti ei saa tämän vuoksi hoitosuhteessa vaihtua jatkuvasti.

Tulemme sinne, missä apua tarvitaan. Harjoittelemme aktiivisesti siirtymisiä, istumista ja seisomista. Opetamme ja ylläpidämme kävelytaitoa, tarvittaessa hankimme kävelyn ja siirtymisen tueksi apuvälineitä. Osamme tehokkaan kivun hoidon ja rentoutusmenetelmiä jännittyneisyyteen. Kiinnitämme huomiota vanhuksen perustarpeisiin ja elämän kokonaisuuteen kuten päivärytmiin, uneen, ulkoiluun, lääkkeiden käyttöön, sosiaalisiin suhteisiin jne.

Tärkeä osa kuntoutusta on myös mielen virkistyminen ja piristyminen. Joskus tavoitteena on rauhoittaa ja rentouttaa, varsinkin jos etenevä sairaus tuo mukanaan levottomuutta ja ahdistuneisuutta.
Avainasia on elämänlaadun ja -arvokkuuden säilyttäminen. Meille ikääntyneiden kuntoutus on sydämen asia ja toimimme eettisesti vastuullisesti yli 20 vuoden kokemuksella.

Kaisa Sievänen: 040 735 1533
kaisa@tapanilanterveys.fi

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten fysioterapia on pääsääntöisesti lääkinnällistä kuntoutusta, johon tullaan lähetteellä. Lasten ja nuorten fysioterapian tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kokonaiskehitystä. Fysioterapiassa keskitytään erityisesti liikkumisen sekä toimintakyvyn taitojen opetteluun ja opittujen taitojen siirtämiseen arjen toimiin. Fysioterapia perustuu liikkumis- ja toimintakyvyn analysointiin ja arviointiin.

Fysioterapian tavoitteet sovimme yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Perheen lisäksi toimimme yhteistyössä päiväkodin, koulun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Fysioterapiassa huomioimme lapsen iän ja kehitystason.

Voimme toteuttaa fysioterapiaa vastaanotolla, kotona, koulussa tai vaikka uimahallilla. Lisäksi voimme sisällyttää fysioterapiaan erilaisia harrastuskokeiluja. Työhömme kuuluu myös liikkumisen apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus.

Ota yhteyttä:
Kaisa Sievänen p. 040 753 1533, kaisa@tapanilanterveys.fi
Johanna Liljeberg p. 045 852 5273, johanna@tapanilanterveys.fi

Allasterapia

Uinti ja vedessä liikkuminen ovat erinomaisia tapoja vahvistaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä, kehittää lihasvoimaa ja ylläpitää nivelten liikelaajuuksia. Vedessä oman kehon liikkeiden tuntemus, koordinaatio ja tasapaino lisääntyvät. Veden ainutlaatuisuus perustuu pääasiassa nosteeseen, joka kumoaa painovoiman vaikutuksen ja mahdollistaa sellaisia liikkeitä ja toimintoja, jotka voivat olla mahdottomia suorittaa kuivalla maalla.

Allasterapia sopii sekä lapsi- että aikuiskuntoutujille. Toteutamme allasterapiaa yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaan. Tavoitteita voivat olla mm. tasapainon, kehonhallinnan, koordinaation sekä liikkumis- ja toimintakyvyn paraneminen tai vaikka uimataidon ja uintitekniikoiden oppiminen. Toteutamme allasterapiaa eri uimahalleissa Helsingin ja Vantaan alueella.

Lisätiedot:
Kaisa Sievänen 040 753 1533

Fysioterapeuttinen hieronta

Fysioterapeuttisin menetelmin tehtävässä hieronnassa käydään pehmytkudoksien lisäksi selkärankaa läpi pehmein painalluksin. Niskahartiaseudun käsittelyssä painallukset painottuvat rinta- ja kaularangan alueelle ja koko selän käsittelyssä rinta-ja lannerangan alueelle. Pehmytkudoskäsittely parantaa lihasten verenkiertoa sekä fascioiden liikkuvuutta ja selkärangan mobilisoivat painallukset puolestaan lisäävät nikamien liikkuvuutta sekä hermojen liikettä hermojuurista. Käsittelyn vaikutukset ulottuvat lopulta paljon pidemmälle kuin osaamme kuvitellakaan.
Fysioterpaeuttisin menetelmin tehtävään hierontaa ei sisälly raajojen nivelten mobilisointi eikä kraniosakraaliterapia tai viskeraalimanipulaatio.

Kysy Lisää: 0415478527, mirka.kirjavainen@gmail.com