Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja fysioterapia

Kauttamme saa Kelan järjestämää alle 65-vuotiaille henkilöille suunnattua vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Tarkoituksena on, että kuntoutuja pystyy työskentelemään ja selviytymään arkielämän toimista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai kohentuminen.

Yli 65-vuotiaat monisairaat voivat hakea Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa selviytymään arjesta paremmin sairauden tai vamman kanssa.

Näin haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen Kelan kautta.

  1. Hakeudu lääkäriin julkiseen terveydenhuoltoon. Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.
  2. Täytä ja tulosta hakemuslomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104)
  3. Liitä hakemukseesi lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen.
  4. Postita hakemus liitteineen Kelaan. Liitteet voit lähettää myös verkkoasiointipalvelun viestit-toiminnon kautta. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  5. Kela kutsuu sinut tarvittaessa haastatteluun.
  6. Asiointipalvelussa näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen. Päätös kuntoutuksestasi lähetetään myös tiedoksi kuntoutusta toteuttavalle palveluntuottajalle, milloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena.

Hakuaika

Kela voi myöntää kuntoutuksen ja korvata sen kustannukset aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Poikkeustapauksissa kuntoutuskustannukset voidaan korvata takautuvasti kuuden kuukauden ajalta.

Lisätiedot:
Kaisa Sievänen p. 040 753 1533
kaisa(at)tapanilanterveys.fi