Lasten fysioterapia on pääsääntöisesti lääkinnällistä kuntoutusta, johon tullaan lähetteellä. Lasten ja nuorten fysioterapian tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kokonaiskehitystä. Fysioterapiassa keskitytään erityisesti liikkumisen sekä toimintakyvyn taitojen opetteluun ja opittujen taitojen siirtämiseen arjen toimiin. Fysioterapia perustuu liikkumis- ja toimintakyvyn analysointiin ja arviointiin.

Fysioterapian tavoitteet sovimme yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Perheen lisäksi toimimme yhteistyössä päiväkodin, koulun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Fysioterapiassa huomioimme lapsen iän ja kehitystason.

Voimme toteuttaa fysioterapiaa vastaanotolla, kotona, koulussa tai vaikka uimahallilla. Lisäksi voimme sisällyttää fysioterapiaan erilaisia harrastuskokeiluja. Työhömme kuuluu myös liikkumisen apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus.

Ota yhteyttä:
Kaisa Sievänen p. 040 753 1533, kaisa@tapanilanterveys.fi

Johanna Liljeberg p. 045 852 5273, johanna@tapanilanterveys.fi