Tietoinen läsnäolo sanattomassa vuorovaikutuksessa ja rentoutumisessa

Mindfullness tarkoittaa tietoista läsnäoloa. Se on yksinkertaisesti tässä hetkessä olemista juuri nyt, ilman kiirehtimistä tai suorittamista. 

Harjoituksia voidaan toteuttaa makuulla tai istuen – niitä voidaan soveltaa oikestaan mihin tahansa päivittäiseen tekemiseen. Mindfullness-menetelmä on tehokas keino pysäyttää stressin sisäinen oravanpyörä ja saada yhteys omaan kehomieleen. Menetelmästä on tehty runsaasti tutkimuksia ja sen on osoitettu olevan hyvä apu mm. stressiin, uupumukseen ja ahdistukseen.

Luennolla havainnoidaan mindfullnessin avulla vuorovaikutuksessa tapahtuvia transferenssi-ilmiöitä, kuten emootioiden ja fyysisten tuntemusten siirtymistä peilisolujen kautta ihmisestä toiseen. Luennon yhtenä tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sanattoman vuorovaikutuksen merkityksestä. Vuorovaikutuksen syvempien tasojen ymmärrys on myös pohja empatialle ja tunneälykkyydelle.

Tunnin lopuksi hiljennytään oman kehomielen skannaukseen ohjatusti rennossa istuma-asennossa. 

Kesto yksi tunti, ryhmäkoko 1-40.

Luennoitsijana toimii psykoterapeutti ja fysioterapeutti Sami Mänty-Aho, jolla on myös kokemusta työnantajan näkökulmasta. Samin vahvuus on tuntea ihmistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Lisätiedot:

Sami Mänty-Aho p.050 533 3335
sami(at)tapanilanterveys.fi


Varaa aikasi


Osta lahjaksi