Motivaatio on perusta kaikelle toiminnallemme. Luennollamme perehdytään motivaation mekanismeihin ja keinoihin motivaation parantamiseksi. Löydämme sisäisiä ja ulkoisia motivaation tekijöitä, jotka voivat joskus olla myös ristiriidassa keskenään.

Konkreettisten harjoitusten avulla syvennytään arvojen, tavoitteiden ja haaveiden maailmaan.

Tunti lisää työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa tietoisuustaitoja sekä lisää työssäjaksamista.

Luentoa voi myös räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaisesti!

Luennoitsijana toimii psykoterapeutti ja fysioterapeutti Sami Mänty-Aho, jolla on myös kokemusta työnantajan näkökulmasta. Samin vahvuus on tuntea ihmistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Lisätiedot:

Sami Mänty-Aho p.050 533 3335
sami(at)tapanilanterveys.fi


Varaa aikasi


Osta lahjaksi